Mandel: program do badania dynamiki rzeczywistej i zespolonej

Mandel jest interaktywnym programem do rysowania zbioru Mandelbrota i zbiorów Julii oraz do ukazania i badania ich matematycznych właściwości. Jest dostępny dla Linuxa, Windowsa i Mac'a. Jest napisany w C++ i posiada graficzny interfejs oparty na bibliotece programistycznej Qt firmy The Qt Company. Możliwości programu: Ostatnie wydanie to Mandel 5.17 z 22 lipca 2019. Kod źródłowy jest dostępny na licencji GNU General Public Licence. Skompiluj samodzielnie pod Linuksem, Windows, lub Mac po zainstalowaniu Qt 4-5. Dla twojej wygody dodatkowo jest dostępna wersja wykonywalna dla Windows.
Pobierz plik kod źródłowy (0.5 MB) lub Windows exe (5.7 MB).
Istnieje również plik wykonywalny dla Mac (7.6 MB, Mandel 5.10).

Pobierz Juliette 1.0 tutaj, aplet Javy dostarczający zewnętrzne promienie, renormalizację, asymptotyczne i lokalne podobieństwo.

Inne strony z programami do dynamiki zespolonej lub fraktali:
Arnaud Chéritat, Hiroyuki Inou, Chris King, Curt McMullen, Mitsuhiro Shishikura, Xaos, Fractint.

Dla rozrywki ... PostScript program dla obliczenia M. Możesz zmienić parametry przez edycję kodu źródłowego. Pobierz plik mc.eps (1.4 kb).